GS @ 12-16

58214-A3W

14 KT WG

DIA .50 TW

Two Stone Diamond Ring

$1,125.00Price